Кои сме ние?

Сашко Тодоров Претседател на ЕКОВИТА

 

 

 

 Првиот ЕУРЕПГАП (денешен  GLOBALGAP) сертификат за примарно земјоделско производство имплементиран во Република Македонија и на Балканот

број на сертификатот ECAS  2005-3141-1

 Сашко Тодоров

Адреса: ул. 4 бр. 67 Неготино

Тел. 043/362-643     070/684-036

e-mail micelium@yahoo.coм


Образование:

 • Дипл. инж. биолог  1995 година.
 • Физиотерапевт  1988

Вработување:

 • Планер на производство од 1996 година вработен во фабрика за каблови "Неготино".
 • Претседател на невладината организација Ековита од 2006 година.

Досегашни резултати:

 • Едукатор на проектот "подигнување на иницијатива за самовработување со одгледување на печурката буковка", финансирани од ФИООМ реализиран во 2005 година. Грант број 5604.
 • Како консултант го имплементира првиот во Република Македонија и на Балканот EUREPGAP (денешен  GLOBALGAP)стандард за свежи земјоделски производи во Лабеко- Скопје во март 2005 година.
 • Едукатор на проектот "Стандардизирано производство пат кон Европа", Финансирано од ФИООМ реализиран во 2006 година. Грант број 6036.
 • Едукатор во проектот "Со превентива против пороците на 21 век", финансирано од ФИООМ. Реализиран во 2007 година.Грант број 7776.
 • Координатор на проектот "Европски Фармер", финансиран од Балканска фондација за деца и млади се реализира од Мај 2007 година. Грант број GR_05_January_2007
 • Едукатор на проектот "Подобро управување на органскиот отпад со одгледување на калифорниски црви" финансиран од Мировниот корпус преку програмата СПА. Реализиран 2007 година.
 • Координатор на проектот "Еколошко одгледување на лековити печурки ШИИ-Таке"  со подршка  од Лудвинг Болцман Институт за човекови права и финансиран од  Austrian Development Cooperation (ADC).
 • Координатор на проектот "Рурален инкубатор", финансиран од Балканска фондација за деца и млади.
 • Координатор на проектот "Фиторемедијација во школо", финансиран од УНДП.

Сретен Давидов Проектен менаџер

Сретен Давидов

Студент на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) Скопје, Македонија универзитет "Св. Кирил и Методиј" студиска програма Електроенергетика модул Електроенергетика и управување '08.

 • Член на здружение на граѓани Ековита, Претседател на Младинската работна група и проектен координатор од Јули, 2006.
 • Координатор на проектот со наслов "Со превентива против пороците на 21 век", финансирано од ФИООМ од Јануари до Јуни 2007 година.
 • Координатор на "Ден на планетата Земја" на 21 Април 2007 година финансирано од Disney and Youth Service America.
 • Координатор на проект "Community Fundraising and Technology Use for Sustainable Funding: A project of EkoVita's Youth Group" финансирано од Friends of Macedonia (FoM)
 • Стручен соработник  во проектот "Соларно готвење".
 • Учество во дводневна работилница "Младински прашања и политики" финансирано од ФИООМ во Кочани, Октомври 2006 година.
 • Учество на четиридневна работилница "Проектен дизајн и менаџмент" подржано од Мировен Корпус во Скопје Мај, 2007 година.
 • Организатор на обука и учество на еднодневна работилница "Младински прашања и политики" подржано од ФИООМ во Неготино, Март 2007 година.
 • Учество во дводневна работилница "Проектен менаџмент" подржано од ФИООМ во Неготино Мај, 2007 година.
 • Вмрежување со други организации од Република Македонија.

Контакт: sreten@ekovita.org.mk, sretendavidov@gmail.com


Величе Темелкова Проектен менаџер

 

Име и презиме: Величе Темелкова

Адреса: 8 ми Ноември бр.44 ,1440 Неготино

Тел. 071/ 549-255

e-mail: velice_fashion@yahoo.com

Образование:

 •  Завршено средно образование, билингвална паралелка во СОУ "Св.Кирил и Методиј"во Неготино.
 • Студент по Информатика и компјутерско инжинерство на Факултетот за електротехника и информациски технологии на "Универзитетот Св. Кирил и Методиј" во Скопје.  

Јазици:

 • Одлично познавање на англискиот јазик 
 • Одлично познавање на францускиот јазик
 • Доволни познавања на шпански и бившите југословенски јазици

Семинари и работилници:

 • Координатор на проектот "Со превентива против пороците на 21 век" во 2007 година.
 • Асс. координатор на проектот "Ден на планетата Земја" во 2007 година.
 • Координатор на проектот "Better waste menagment through Vermicomposting Education" во 2008 година.
 • Асс. коодринатор на проектот "Соларно готвење" во 2009 година.
 • Учество во работилница за Проектен менаџмент во 2007 година.
 • Учество во работилница "Млади во акција" во Осјек, Хрватска во 2008 година.
 • Младинска размена со НВО "BlueLink" од Бугарија 2008 година
 • Учество во конференција Ресоцијализација користејќи ја природата, Дубровник 2009 година.

Вештини и знаења:

 • Одлично познавање на Word, Excel,Power Point,Front Page,Photoshop,Corel Draw, C,C++ ,Internet.
 • Наративни способности

Способности:

 • Амбициозност
 • Креативност
 • Флексибилност
 • Тимска работа
 • Упорност

Волонтерско искуство:

 • Член на НВО "Ековита"
 • Школски активности

Хоби:

 • Компјутери
 • Возење велосипед
 • Цртање

 


Атанаско Шишков Проектен менаџер

 

Атанаско Шишков

Долни Дисан, Неготино

Тел. 071 964 537

Образование:

 • Средно гимназиско образование
 • Студент

Компјутерска писменост и јазик:

 • Одлично познавање на Word, Exel, Power Point и Интернет.
 • Солидно познавање на англиски јазик.                                                                                               

Досегашни резултати:

 • Школа за млади лидери, 4 месеци преку Федерација на Фармери на Република Македонија.
 • Обука за подготовка на проекти преку ФИООМ.
 • Асс. кооринатор на проектот "Рурален инкубатор" во 2008 година.
 • Координатор на проектот "Екоградина"

Способности:

 • Амбициозност
 • Креативност
 • Тимска работа.