Контакт


 

Невладина Организација  ЕКОВИТА

4 Јули, 67 Неготино 1440, Р. Македонија

http://www.ekovita.org.mk
е-маил:
ekovita@hotmail.com
фиксен: ++38943 362 643
мобилен: +38970 684 036

 

Донирајте на ЕКОВИТА
За донации во денари:
Сопственик на сметката: ЕКОВИТА
Банка: ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА   А.Д Скопје
Број на жиро сметка: 270000000626119


Пополнете ги полињата за да испратете порака до нас

Вашето име:
Вашата е-маил адреса:
Порака: