Проекти

Волонтер од Мировниот Корпус

повеќе

Прекугранична соработка со Блулинк - Бугарија

повеќе

Ден на планетата земја

повеќе

Европски фармер

повеќе

Со превентива против пороците на 21 век

повеќе

Стандардизирано производство - Пат кон Европа

повеќе

Акција за пошумување

повеќе

Подигнување на иницијатива за самовработување со одгледување на печурката буковка во домашни услови

повеќе
Страна: 1 2 3