Проекти

Соларно готвење

повеќе

Ресоцијализација - бенефиции од природата

повеќе

Рурален Инкубатор

повеќе

Тера Мадре 2008

повеќе

Собирање на средства од заедницата и искористување на технологијата за одржливо финансирање

повеќе

ЕКОГРАДИНА

повеќе

Oдгледување на лековити печурки шиитаке

повеќе

Youth in Action 2008 Osijek, Hrvatska

повеќе

Подобро управување на органскиот отпад со одгледување на калифорниски црви

повеќе

Пофалница за најуспешна Невладина организација за 2007 година

повеќе
Страна: 1 2 3