Проекти

Стоп за труењето! Внимателно со пестицидите!

 Координатор на проектот: дипл. инж. биолог  Сашко Тодоров

 

 Период  на реализација:  05.05.2017 год.  до  05.11.2017 год.

Буџет на проектот: 3 000 евра

Проектот е финансиран од Европската Унија и ГРАЃАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА МОСТ

        

 

 

Целта на застапувањето e безбедноста на граѓаните како потрошувачи.

Да се зголеми довербата на граѓаните дека купуваат безбедна и здрава храна од земјоделските производители.

Земјоделците за да ја добијат довербата од потрошувачите според новите трендови ќе треба да да ја воведат ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА каде ќе водат евиденција за целокупниот процес на производство, особено правилната употреба на пестицидите.

 

Истражувачко новинарство се реализира со новинарката Светлана Дарудова со сторијата:

СЕ ТРУЕМЕ И СО ПЕСТИЦИДИ!

во дневниот весник Слободен печат на 30. 10.2017година,

http://www.slobodenpecat.mk/vesti/se-trueme-pestitsidi/

 Повеќе информации побарајте на:     ekovita@hotmail.com