Проекти

Натпревар за готвење на соларна енергија

повеќе

ДОНИРАЈ ЗА БЕЗБЕДЕН ДОМ И БЕЗБЕДНА ОКОЛИНА

повеќе

ФЕР КОН ПРИРОДАТА

повеќе

Девојката со осите

повеќе

Стоп за труењето! Внимателно со пестицидите!

повеќе

ГРАДИНА НА ГАБИТЕ

повеќе

ФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈА ВО ШКОЛО

повеќе

Соларно готвење

повеќе

Ресоцијализација - бенефиции од природата

повеќе

Рурален Инкубатор

повеќе
Страна: 1 2 3