Проекти

ФЕР КОН ПРИРОДАТА

повеќе

Девојката со осите

повеќе

Стоп за труењето! Внимателно со пестицидите!

повеќе

ГРАДИНА НА ГАБИТЕ

повеќе

ФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈА ВО ШКОЛО

повеќе

Соларно готвење

повеќе

Ресоцијализација - бенефиции од природата

повеќе

Рурален Инкубатор

повеќе

Тера Мадре 2008

повеќе

Собирање на средства од заедницата и искористување на технологијата за одржливо финансирање

повеќе
Страна: 1 2 3