Проекти

Стандардизирано производство - Пат кон Европа

Координатор на проектот  Дипл. инж. биолог   Маја Тодорова

Стручен соработник:         Дипл. инж. технолог Виолетка Миовска

Стручен соработник           Дипл. инж. биолог   СашкоТодоров

Износ на грантот:               278 000 денари

Проектот е финансиран од:

Фондација Институт Отворено Општество Македонија


www.soros.org.mk                         Грант број 6036

Период на реализација од Јануари до Јули 2006 година:


 

Ековита спроведе јавна кампања со цел да се запознае јавноста за користење на стандардизирани производи во својата исхрана.

Со тоа ќе допринесеме да преку потрошувачите извршиме притисок на фирмите сами да отпочнат со имплементирање стандарди во нивното производство. Со тоа ќе добиеме безбедни производи, безбедни работни услови и унапредување на животната средина.

 

 

 Работилница за стандардизирано производство во Прилеп

 

 

 

 

 Работилница за стандардизирано производство во Штип

 

 

Работилница за стандардизирано производство во Крива Паланка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член на Ековита,  дипл. инж. биолог Сашко Тодоров во Мај 2005 година го имплементира првиот ЕУРЕПГАП (денешен ГЛОБАЛГАП) стандард за примарно земјоделско производство на Балканот.

 

 

 

За повеќе информации за проектот

Ве молиме да не контактирате.

ekovita@hotmail.com