Проекти

Акција за пошумување

 

Ековита на 6 Ноември ја изведе акцијата за пошумување на споменикот на паднатите борци од НОБ во Неготино.

Добивме донација од 1000 садници од Туја, Тиса и Јасен од Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија.

 

 

Претставници од министерството при доделувањето на садниците

 

Координатор на проектот  дипл. инж. биолог   Маја Тодорова

 

 

 

 

Учество во акцијата зедоа и непосредните жители на споменикот

 

 

Во акцијата учествуваа и пензионерите од Неготино

 

 

 

 

 

Во акцијата учествуваа и членови на повеќе невладини организации од Неготино