Проекти

Ресоцијализација - бенефиции од природата

Невладината организација Ековита од Неготино од 20 до 24 Април во Дубровник Хрвтска, учествуваше на конференцијата

 

Ресоцијализација - бенефиции од природата

 

 

 

во организација на American Friends Service Committe (AFSC) зедно со 12 невладини организации од бившите југословенски простори.

 

Ековита преку своите проектни координатори Тодорова Маја и Темелкова Величе ги презентираа проектите

 

 

 

Одгледување на лековити печурки Шии-таке        (Lentinus edodes)

 

 

 

 Со превентива против пороците на 21 век

 

Презентациите наидоа на интерес кај присутните еколози од регионот.

Организаторот Даворин Брѓановиќ кажа дека конференцијата ги исполнила своите очекувања со прекрасните проекти кои ги презентираа 12 невладини организации.

Конференцијата исто така преку овие презентации го одбележаа и денот на планетата Земја.

Се организираше и посета на ботаничките градини на островот Локрум, аквариумот и музејот на Фрањевачката црква во Струдин и повеќе знаменитости на Дубровник.

 

 

 Учесници на конференцијата во Дубровник, 20-24 Април 2008

 

 

 

 

За повеќе информации за проектот

Ве молиме да не контактирате.

ekovita@hotmail.com