Проекти

Подигнување на иницијатива за самовработување со одгледување на печурката буковка во домашни услови

  

 

 

 

 

 


 

Координатор на проектот  Дипл. инж. биолог   Маја Тодорова

Проектот е финансиран од Фондација Институт Отворено Општество Македонија


www.soros .org.mk        Grant br 5604

Период на реализација   од Август до Октомври 2005 година

Активности  Во три села од Општина Неготино, Пепелиште, Црвени Брегови и Криволак  се организираа работилници за одгледување на печурката буковка во домашни услови


  


Теоретска работилница за одгледување на буковката во Пепелиште

 

На заинтересираните по две фамилии од трите села се подели компост и се следеше целиот процес на одгледување на буковката


   
Првите плодови од  печурката буковката  ( Pleurotus sp.)

 

 

 

Следење на процесот на производство

 

 

 

 

 

 

Форумско претставување на проектот на НВО Саемот во Скопје 2005 година

 

 

За повеќе информации за проектот

Ве молиме да не контактирате.

ekovita@hotmail.com