Проекти

Со превентива против пороците на 21 век

 

Име на проектот: "Со превентива против пороците на 21ви век"

 

 

 

 

Координатор: Величе Темелкова

Асс. координатор: Сретен Давидов

Кратка содржина: Грантот е искористен за да им овозможи на младите преку здрави алтернативни решенија(преку  формирање на групи за цвеќарство, печуркарство и пчеларство ) пополнување на слободното време, стекнување на работни навики како и можност за професионална ориентација. 

Буџет: 284.100 денари

Време на реализација: Јануари до Јули 2007 година.

Проектот е финансиран од: Фондација Институт Отворено Општество Македонија

 

www.soros.org.mk                          Грант број 7776

 

Слики од проектни активности:

 

Разгледување на компост

Работилница печуркарство


Работилница пчеларство

 

 

Работилница цвеќарство

Доделување на музички систем

 

За повеќе информации за проектот

Ве молиме да не контактирате.

ekovita@hotmail.com