Проекти

Собирање на средства од заедницата и искористување на технологијата за одржливо финансирање

 

 

Име на проектот: Community Fundraising and Technology Use for Sustainable Funding: A project of EkoVita's Youth Group

 

 

Координатор: Сретен Давидов

 

 

Кратка содржина: Со одржаните работилници младите членови на Ековита ги зголемија своите капацитети и беа во можност да создадат веб страна како и да се вклучат во нејзиното одржување. Друга компонента од овој проект е планирање и имплементирање на еден проект кој ќе ја зголеми креативноста и активноста кај младите во заедницата. Младинската работна група на Ековита успеа да добие in-kind донации од локалните бизнис фирми (КИМ, Јадран, Општина Неготино, Вавилон центар) кои што ги искористи како награди за ликовниот натпревар кој што имаше за цел: зголемување на свеста и превенција од пожарите. Овој проект беше подржан од општинската противпожарна единица во Неготино.   

Буџет: 500 долари

Време на реализација:

Проектот е финансиран од:

Friends of Macedonia

www.friendsofmacedonia.com

 

Слики од проектни активности: